Inkluzivní vzdělávání – východiska, principy, praktické rady a zkušenosti

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka.

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné

Termín: dle dohody

Více ZDE

 

Cyklus seminářů pro ředitele a učitele MŠ

Cyklus seminářů pro ředitele a učitele MŠ konající se v Praze. Číslo akreditace: 34208/2013-2-668

I. Jak individualizovat, když je třída v MŠ plná dětí?! A nebo Inkluze?

Základy teorie související s tématem individualizace. Seznámení se s vybranými metodami, které podporují individualizaci. Co je to individualizace v praxi MŠ. Informace o typech inteligence. Vliv prostředí na rozvoj dovedností dětí. Význam plánování s důrazem na uplatňování individualizace. Jak realizovat individualizaci v praxi – jak plánovat a organizovat činnosti dětí, abychom vycházeli vstříc jejich potřebám a schopnostem. Ukázky dobré praxe.

Praha, 12. 10. 2016

 Více ZDE

 

II. Finance školy– odpovědnost ředitele aneb jak správně nakládat se zdroji rozpočtu školy

· co lze a co nelze hradit ze školného (úplaty za ŠD, ŠK, MŠ, ZUŠ…)
· co lze a nelze hradit z doplňkové činnosti
· dohody o PP – co vše lze domlouvat za úplatu…? Praktické náměty…konkrétní příklady – rozpočty specifických akcí školy – např. reciproční mezinárodní výměny, školy v přírodě
· cesťáky – praktické vyřizování, finanční zdroje a jejich alternativy
· PC programy na účetnictví, vedení pokladny…
· jak dostát za dost zákonu o účetnictví příp. dalším…
· diskuse, závěr

Praha, 16. 11. 2016

Více ZDE

 

III. Jak komunikuje úspěšný/á ředitel/ka, učitel/ka

Argumentace, co dělá ředitel/ka, učitel/ka úspěšný/á v komunikaci. Analýza postupu jednání. Tvorba zásobníku klíčových slov školy. Osnova struktury jednání. Otázky pro druhého – otevřené otázky, uzavřené otázky, intonace kladení otázek. Jak mohou být stížnosti užitečné a jak je efektivně řešit. Jak udělat dobrý dojem zvládnutím slova, gesta a hlasu. Co říkáme beze slov.

Praha, 30. 11. 2016

Více ZDE

Cyklus seminářů pro ředitele a učitele ZŠ a SŠ

Cyklus seminářů pro ředitele a učitele ZŠ a SŠ konající se v Praze. Číslo akreditace: 34208/2013-2-668

I. JAK MÍT V POŘÁDKU DOKUMENTACI ZŠ a SŠ z hlediska požadavků právních předpisů aneb postupy, požadavky a zaměření ČŠI

Cílem vzdělávacího kurzu je přiblížit účastníkům povinnosti ředitele školy související s vedením dokumentace základní i střední školy. Prostor bude i pro diskusi a vzájemné předávání zkušeností. Účastníci získají odborné informace od fundované osoby. Prodiskutují otázky týkající se problematiky praxe.

Praha, 2. 11. 2016

více ZDE

 

II. Finance školy – odpovědnost ředitele aneb jak správně nakládat se zdroji rozpočtu školy

· co lze a co nelze hradit ze školného (úplaty za ŠD, ŠK, MŠ, ZUŠ…)
· co lze a nelze hradit z doplňkové činnosti
· dohody o PP – co vše lze domlouvat za úplatu…? Praktické náměty…konkrétní příklady – rozpočty specifických akcí školy – např. reciproční mezinárodní výměny, školy v přírodě
· cesťáky: praktické vyřizování, finanční zdroje a jejich alternativy
· PC programy na účetnictví, vedení pokladny…
· jak dostát za dost zákonu o účetnictví příp. dalším…
· diskuse, závěr

Praha, 16. 11. 2016

více ZDE

 

III. Jak komunikuje úspěšný/á ředitel/ka, učitel/ka

Argumentace, co dělá ředitel/ka, učitel/ka úspěšný/á v komunikaci. Analýza postupu jednání. Tvorba zásobníku klíčových slov školy. Osnova struktury jednání. Otázky pro druhého – otevřené otázky, uzavřené otázky, intonace kladení otázek. Jak mohou být stížnosti užitečné a jak je efektivně řešit. Jak udělat dobrý dojem zvládnutím slova, gesta a hlasu. Co říkáme beze slov.

Praha, 30. 11. 2016

více ZDE

 

 

Jak úspěšně komunikovat a domluvit se aneb řekni, co si myslíš, dosáhni, čeho chceš

V rámci tohoto semináře se zaměříme na zvládnutí specifických rolí a rozvoj komunikačních dovedností v profesních komunikačních situacích nejen v prostředí školy – např. s kolegy, rodiči, nadřízenými, prostě s každým, s kým přicházíme do styku.

Během kurzu rozebereme komunikační situace a představíme si užitečné postupy, jak je řešit; třeba zvládání emocí u druhých i u sebe, jak zajistit, aby mne druhý slyšel, jak říci nepopulární zprávu…

Tématem semináře bude i orientace na řeč těla a neverbální komunikaci.

Bloky budou vedeny maximálně prakticky, s důrazem na řešení konkrétních situací podle zkušeností účastníků.

Termín: dle dohody

Čas: A) 4 hod. nebo B) 8 hod.

Místo konání: dle dohody

Cena: A) 6 990 Kč za 4 hod., B) 10 990 Kč za 8 hod.+ příp. cestovné

Doporučený počet účastníků: 15 – 25

Kurz je určen pro sborovny.

Více ZDE

 

Jak úspěšně získat a realizovat dotační projekt

Finance z dotačních zdrojů jsou skvělou příležitostí, jak rozšířit finanční možnosti školy a realizovat užitečné a přínosné aktivity pro pedagogy i žáky.

 

V současné chvíli běží naplno programy strukturálních fondů EU.

Chcete mít možnost financovat další aktivity školy z externích zdrojů?

Chcete mít jistotu, že vaše žádost splňuje všechny formální náležitosti?

Chcete vědět, jak nejlépe formulovat texty v žádosti, aby splnily zadání výzvy a očekávání hodnotitelů?

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné
Termín: dle dohody

 

Více zde

 

Jak mít jistotu ve financích

Bezpečná profesionální konzultace pro vás vedená zkušenou odbornicí v oblasti ekonomiky a financování škol, která má dlouholeté zkušenosti s vedením účetnictví a PAPu i ve velkých školách s aktivy nad 100 mil. Kč a obratem v desítkách mil. Kč.

Mj. realizovala bezpočet interních auditů a konzultací ve školách po celé ČR – nastavení vnitřního kontrolního systému, účetní a ekonomické poradenství zahrnující daně a DPH…

Odborná konzultace k financím školy má 2 varianty, které je možno kombinovat:

1. Konzultace proběhne u metodičky na pracovišti u Prahy

2. Osobní konzultace, kdy metodička přijede osobně za vámi a konzultace proběhne u vás.

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné

Termín: dle dohody

Více ZDE

 

Jak si aktualizovat ŠVP pro svoji MŠ

Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu aneb máme v souladu svůj ŠVP MŠ dle RVP PV MŠMT pro kontrolu ČŠI?

Váš Školní vzdělávací program (dále ŠVP) představuje povinný dokument o výchově a vzdělávání předškolních dětí ve vaší mateřské škole.
Chcete mít jistotu, že váš ŠVP je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?
Umožňuje vám váš ŠVP reagovat na měnící se podmínky a požadavky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání?
Splňuje váš ŠVP všechny požadované náležitosti tak, jak je kontroluje Česká školní inspekce?
Chcete aktualizovat svůj ŠVP a pomohla by vám odborná nezávislá konzultace s metodikem?

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné
Termín: dle dohody

Více ZDE